Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 11.11

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 11.11

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 11.11.2015
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Reijo Sund: Esimerkkejä Survo R:n käytöstä

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen