Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 11.12.2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 11.12.2013

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 11.12.2013
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Survon dokumentoinnista, erityisesti YouTube-demoista

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen