Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 13.1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 13.1

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 13.1.2016
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Reijo Sund: Kokeiluja Survo R:n käyttöliittymän parissa

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen