Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 2.3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 2.3

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 2.3.2015
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Kimmo Vehkalahti: Matkalla mallintamaan - Survo R:n ensiaskelia ra-ottamassa

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen