Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 20.4

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 20.4

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 20.4.2016
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Kimmo Vehkalahti: Survon opetuksellista arkikäyttöä

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen