Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 25.11

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 25.11

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 25.11.2015
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Markku Verkasalo: Aineistojen ja kuvien hallintaa ja räätälöintiä Survolla

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen