Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 26.11

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 26.11

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 26.11.2014
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A)

Keskustelua Survo R -dokumentoinnista ja lähitulevaisuuden näkymistä

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen