Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 27.11.2013

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 27.11.2013

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 27.11.2013
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Joonas Kauppinen: Ei-negatiivinen matriisihajotelma ja musiikin rakenneanalyysi.

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 27.11.2013

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Päällekkäisyyksiä ei voi aina välttää; itse olen tällä kertaa esiintymässä pienessä juhlasalissa (jossa väittelin lähes päivälleen 13 vuotta aikaisemmin):

http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/tietoa/alumnit/valoakaamokseen.html

Samaan aikaan on Kumpulassa matematiikan ja tilastotieteen kuukausittainen laitoskollokvio:

https://wiki.helsinki.fi/display/mathstat/List+of+colloquiums (sivu ei ole tätä kirjoittaessani ajan tasalla, mutta ke 27.11 siellä puhuu yhteiskuntatilastotieteen professori Juha Alho).

Mitä tulee Joonas Kauppiseen, jonka esityksen olisin mielelläni nähnyt ja kuullut, hänen graduunsa (2008) kannattaa tutustua. Se käsittelee singulaariarvohajotelman historiaa, teoriaa ja sovelluksia tilastotieteessä. Numeeriset esimerkit on tehty Survolla. Gradu löytyy Tampereen yliopiston nettiarkistosta.

- Kimmo