Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 28.10

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 28.10

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 28.10.2015
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Anton Kunnari: Survon käyttö päivittäisten asioiden tilastoimiseen
Emma Peltomaa: Survon käyttö sotkuisten aineistojen siivoamisessa.

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen