Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 5.10.2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari 5.10.2016

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 5.10.2016
klo 16-18 Psykologian tiloissa, huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Jouni Vatanen: Survon uusi neuvontajärjestelmä

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund