Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seppo Mustonen
Administrator
Seminaarin tämän syksyn ensimmäinen tilaisuus on tiistaina 18.9.2013
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja sovitaan tulevista kokoontumisista.

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen
     
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Keskiviikkona (18.9.2013), eikö niin?
- Kimmo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seppo Mustonen
Administrator
Voi tokkiinsa! Tietenkin keskiviikkona (18.9.2013).
- Sepostelija
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Petri Palmu
In reply to this post by Kimmo Vehkalahti
Kiva juttu!