VVV (viihdettä vuosituhannen vaihteesta)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

VVV (viihdettä vuosituhannen vaihteesta)

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Kaikkea sitä ehtikin aikoinaan puuhastella:

http://www.helsinki.fi/~kvehkala/muotoa.html

http://www.helsinki.fi/~kvehkala/otukset.html

Vielä 12h DA1:n ekan luennon alkuun, ja valmistelu on hyvässä vauhdissa!