Virta ja SQLite

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Virta ja SQLite

Jouni Vatanen
Kysymys uudesta Virran versiosta:
Nyt kun Virta (0.9.2) ilmeisesti toimii hieman eri tavalla, niin onko tämä nyt nopeampi tapa isojen SVO-tiedostojen käsittelyyn kuin FILE-komennot? Kuulostaa, että ainakin mutkikkaammissa yhdistelytehtävissä, toimisi nopeammin.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Virta ja SQLite

Reijo Sund
Administrator
Jouni Vatanen wrote
Nyt kun Virta (0.9.2) ilmeisesti toimii hieman eri tavalla, niin onko tämä nyt nopeampi tapa isojen SVO-tiedostojen käsittelyyn kuin FILE-komennot?
Luonnehtisin FILE SQL:ää täydentäväksi tai joiltain osin vaihtoehtoiseksi tavaksi käsitellä (isoja) SVO-tiedostoja. Esim. monimutkaisemmat MATCH-yhdistelyt hoitunevat tuolla hiukan pienemmällä vaivalla, jos SQL:n perusteet ovat hallussa tai on esimerkkejä, joista ottaa mallia usein tarvittujen peruskyselyjen toteuttamiseen. Toisaalta jos on tarvetta käyttää lageja (viitata "aikaisempiin tai myöhempiin" havaintoihin), niin sitten perinteiset keinot ovat huomattavasti kätevämpiä ja ei niitä muutenkaan kannata hylätä..