Yliopistolle avattu SURVOOMO

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Yliopistolle avattu SURVOOMO

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Moodi ry (Helsingin yliopiston tilastotieteen opiskelijoiden ainejärjestö) sai syksyllä 2015 oman huoneen Kumpulan kampuksen Exactum-rakennuksesta (tunnetaan Ylioppilaslehden ansiosta myös nimellä "Paradisum"). Alkusyksyn ajan pyörinyt nimikisa ratkesi lokakuun alussa, ja huoneen CK109 nimeksi tuli SURVOOMO. Kisassa annettiin kaikkiaan 127 ääntä. Erilaisia nimiehdotuksia oli 22 kpl.

http://blogs.helsinki.fi/moodi-ry/2015/10/nimikisa/