Ympäristömuuttujat Windowsissa PATH etc.

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ympäristömuuttujat Windowsissa PATH etc.

Petri Palmu

En ole vielä koskaan onnistunut asettamaan ympäristömuuttujaa näillä OS-komennoilla, esim:

>set path=C:\PROGFILES\R-3.0.0\bin\

Valikkojen kautta menee ok, mutta mikäköhän mulla on vikana? :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ympäristömuuttujat Windowsissa PATH etc.

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
En ole vielä koskaan onnistunut asettamaan ympäristömuuttujaa näillä OS-komennoilla, esim:
>set path=C:\PROGFILES\R-3.0.0\bin\
Oletko ihan varma, ettei ympäristömuuttuja tule kuin tulekin asetetuksi kyseisen R-session "alaisuuteen" (mutta ei pysyväksi muutokseksi)? Pysyvien muutosten tekeminen onnistuu Windowsin omien valikoiden kautta, kuten itsekin totesit.

Olet myös varmaan huomannut R:n komennot Sys.setenv ja Sys.getenv. Noihin liittyen todetaan myös tuo "alisteisuus":
R Help for Sys.setevn wrote
Sys.setenv sets environment variables (for other processes called from within R or future calls to Sys.getenv from this R process).
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ympäristömuuttujat Windowsissa PATH etc.

Petri Palmu
<quote author="Reijo Sund">

Oletko ihan varma, ettei ympäristömuuttuja tule kuin tulekin asetetuksi kyseisen R-session "alaisuuteen" (mutta ei pysyväksi muutokseksi)? Pysyvien muutosten tekeminen onnistuu Windowsin omien valikoiden kautta, kuten itsekin totesit.

Olet myös varmaan huomannut R:n komennot Sys.setenv ja Sys.getenv. Noihin liittyen todetaan myös tuo "alisteisuus":
R Help for Sys.setevn wrote
Sys.setenv sets environment variables (for other processes called from within R or future calls to Sys.getenv from this R process).

Tarkoitus oli tehdä pysyviä muutoksia, esim. muita ohjelmia varten, mutta tuo Reijon vastaus selkiytti  asiaa. Väliaikaista en jostain syystä kokeillut (tsekkasin vain tuliko muutos tuonne Path:iin voimaan, myös buuttaamalla koneen). Sinänsä valikkojen kautta on vähän tylsää tehdä muutoksia :)