hiirulainen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

hiirulainen

Juha Valtonen


Hei
en tiedä, onko asialle mitään tehtävissä - mutta olen havainnut ongelmakseni sen,
että kun hiirellä valitsee editorkentästä aluetta, niin osumatarkkuuteni on kehno.
Yleensä haluan aloittaa valinnan kentän reunasta, kontrollisarakkeen vierestä.
Aina tuppaa tähdet tulemaan mukaan. Toisaalta se on hyvä ominaisuus, että
tähtisarakkeen saa tarvittaessa mukaan.
(SurvoMM:ssä ei taida hiirellä sitä saada mukaan ollenkaan?)

Voisiko ajatella, että pelkällä hiirellä ei saisi kuin varsinaisen kentän alueelta,
ja vaikka ctrl pohjassa saisi tähdet mukaan (ja vaikka alt-pohjassa vielä rivinumerotkin)?

:JVa